Bệnh Viện Đa Khoa Tuyên Quang
Bệnh Viện Đa Khoa Tuyên Quang

Bệnh Viện Đa Khoa Tuyên Quang (5993)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện việc sáng tác logo cho Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang nhằm mục Ä‘ích làm má»›i sức sống cho hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu của bệnh viện và tiến tá»›i ká»· niệm ngày thành lập bệnh viện.

Về khách hàng

Ý TƯỞNG CHO MẪU THIẾT KẾ LOGO

- Logo được cấu tạo gồm phần biểu tượng và tên của bệnh viện.

- Phần biểu tượng vá»›i trung tâm là hình ảnh con người Ä‘ang căng tràn nhá»±a sống trên nền dấu thập tượng trÆ°ng cho ngành y làm nổi bật chủ đề “Y học phục vụ nhân sinh”. Vòng tròn bao quanh được kết bởi những bàn tay trao nhau vá»›i ý nghÄ©a sá»± chăm sóc, chia sẻ - tinh thần mà bênh viện luôn hÆ°á»›ng tá»›i. (Điều này cÅ©ng nói lên sá»± khác biệt của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang vá»›i các bệnh viện khác. Khi thá»±c trạng của các bệnh viện – được coi là dịch vụ công – vá»›i ý thức và chất lượng dịch vụ kém, thì ngược lại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang tiên phong trong việc Ä‘Æ°a ra má»™t thông Ä‘iệp về chất lượng dịch vụ và sá»± quan tâm đến người bệnh.).

- Về mầu sắc logo : mầu đỏ tượng trÆ°ng cho nhiệt huyết, mầu xanh cho sá»± chở che, an bình, mầu trắng cho sá»± thanh khiết và y đức.

- Tổng thể được bố cục hài hòa, cân đối. Trong những trường hợp đặc biệt, việc đặt riêng phần đồ họa (icon) không kèm vá»›i chữ, logo vẫn được nhận diện rõ ràng.

Ý tưởng thiết kế

- Logo được cấu tạo gồm phần biểu tượng và tên của bệnh viện.

- Phần biểu tượng vá»›i trung tâm là hình ảnh con người Ä‘ang căng tràn nhá»±a sống trên nền dấu thập tượng trÆ°ng cho ngành y làm nổi bật chủ đề “Y học phục vụ nhân sinh”. Vòng tròn bao quanh được kết bởi những bàn tay trao nhau vá»›i ý nghÄ©a sá»± chăm sóc, chia sẻ - tinh thần mà bênh viện luôn hÆ°á»›ng tá»›i. (Điều này cÅ©ng nói lên sá»± khác biệt của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang vá»›i các bệnh viện khác. Khi thá»±c trạng của các bệnh viện – được coi là dịch vụ công – vá»›i ý thức và chất lượng dịch vụ kém, thì ngược lại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang tiên phong trong việc Ä‘Æ°a ra má»™t thông Ä‘iệp về chất lượng dịch vụ và sá»± quan tâm đến người bệnh.).

- Về mầu sắc logo : mầu đỏ tượng trÆ°ng cho nhiệt huyết, mầu xanh cho sá»± chở che, an bình, mầu trắng cho sá»± thanh khiết và y đức.

- Tổng thể được bố cục hài hòa, cân đối. Trong những trường hợp đặc biệt, việc đặt riêng phần đồ họa (icon) không kèm vá»›i chữ, logo vẫn được nhận diện rõ ràng.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1