Đặt tên thương hiệu âm thanh NOVADI
Đặt tên thương hiệu âm thanh NOVADI

Đặt tên thương hiệu âm thanh NOVADI (3319)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim thá»±c hiện việc sáng tạo thÆ°Æ¡ng hiệu cho sản phẩm thiết bị âm thanh cao cấp của Công ty CP TM & DV Bảo Toàn. Kết quả dá»± án là sá»± ra đời của thÆ°Æ¡ng hiệu NOVADI cùng hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu ấn tượng.

(NOVA = Ngôi sao má»›i + AUDIA = Âm thanh;  NOVADI = Ngôi sao má»›i trong ngành công nghiệp âm thanh giải trí).

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1