Logo cafe Lâm Viên
Logo cafe Lâm Viên

Logo cafe Lâm Viên (2453)

Tổng quan dự án

EDE CONSULTING là tổ chức tÆ° vấn của Đức, có văn phòng đặt tại Châu Âu và ViêÌ£t Nam. Trong khuân khổ dá»± án hỗ trợ các doanh nghiêÌ£p xuất khẩu của ViêÌ£t Nam, EDE Ä‘êÌ€ xuất vá»›i Sao Kim viêÌ£c thiết kế hêÌ£ thống nhâÌ£n diêÌ£n thÆ°Æ¡ng hiêÌ£u chuyên nghiêÌ£p cho sản phẩm cafe xuất khẩu Lâm Viên.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1