Logo Dương Minh Châu (DMC)
Logo Dương Minh Châu (DMC)

Logo Dương Minh Châu (DMC) (3585)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện sáng tạo nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i cho Công ty TNHH Tinh Bá»™t sắn DÆ°Æ¡ng Minh Châu - doanh nghiệp chuyên về sản xuất tinh bá»™t sắn tại tỉnh Tây Ninh.

Sản xuất Tinh bá»™t sắn được xem là má»™t nghề phổ biến tại Tây Ninh, nhÆ°ng các Ä‘Æ¡n vị SX đều không chịu đầu tÆ° vào hệ thống nhận diện, dù có nhiều doanh nghiệp khá lá»›n. Nhận thức được Ä‘iều này, DMC tìm đến vá»›i Sao Kim vá»›i mong muốn tạo ra hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i mẻ, chuyên nghiệp cho các sản phẩm của mình để khác biệt trong thị trường cạnh tranh.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1