Thiết kế logo công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nét
Thiết kế logo công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nét

Thiết kế logo công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nét (7593)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết hiết kế logo và hệ thông nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cho Công ty Cổ phần Phân phối Việt Nét.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1