Đặt tên thương hiệu & thiết kế logo camera PURASEN
Đặt tên thương hiệu & thiết kế logo camera PURASEN

Đặt tên thương hiệu & thiết kế logo camera PURASEN (3334)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim phát triển má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i cho sản phẩm camera giám sát. Chú trọng vào mức Ä‘á»™ tin cậy và chất lượng sản phẩm, tên gọi PURASEN được Sao Kim đề xuất cùng vá»›i hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu nhất quán và nổi bật cho thÆ°Æ¡ng hiệu thiết bị an ninh này.

Về khách hàng:

Công ty cp tm & dv thiết biÌ£ giám sát Bảo ToaÌ€n là doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c sản xuất, phân phối các sản phẩm thiết bị an ninh, giám sát vá»›i 2 thÆ°Æ¡ng hiệu VDTech và VDMedia. Hiện nay, các sản phẩm của Bảo Toàn Ä‘ã có mặt trong khắp cả nÆ°á»›c thông qua má»™t hệ thống showroom rá»™ng khắp.

Tham khảo thêm tại website: www.baotoan.com.vn

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1