Thiết kế logo Công ty CP Thương mại Châu Hưng
Thiết kế logo Công ty CP Thương mại Châu Hưng

Thiết kế logo Công ty CP Thương mại Châu Hưng (3354)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo, bá»™ nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cho Công ty CP ThÆ°Æ¡ng mại Châu HÆ°ng

Về khách hàng

Công ty Cổ phần ThÆ°Æ¡ng mại Châu HÆ°ng hoạt Ä‘á»™ng trên các lÄ©nh vá»±c : Cung ứng nguồn nhân lá»±c Quốc tế, Äào tạo Nghề, Đào tạo lái xe ô tô, mô tô, hợp tác quốc tế về Ä‘ào tạo, TÆ° vấn Du học, kinh doanh Xuất nhập khẩu hàng hóa...

Website : www.chauhung.com.vn

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1