Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans
Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans (7035)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo, Poster quảng cáo cho Công Ty DiÌ£ch ThuâÌ£t EliteTrans.

Về khách hàng :

Công Ty DiÌ£ch ThuâÌ£t EliteTrans Quốc Tế (EliteTrans International Company Limited - tiêÌ€n thân laÌ€ Công ty Dịch Thuật Thủ Đô) được thành lập năm 2008. EliteTrans laÌ€ tập hợp Ä‘á»™i ngÅ© các chuyên gia diÌ£ch thuâÌ£t triÌ€nh Ä‘ôÌ£ cao vaÌ€ giaÌ€u kinh nghiêÌ£m.

Kể tÆ°Ì€ khi Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thaÌ€nh lâÌ£p, EliteTrans Ä‘ã phát triển nhanh chóng vaÌ€ trở thaÌ€nh nhaÌ€ cung cấp diÌ£ch vuÌ£ diÌ£ch thuâÌ£t uy tín vaÌ€ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c nhiêÌ€u khách haÌ€ng trong nÆ°á»›c vaÌ€ quốc tế tín nhiêÌ£m choÌ£n laÌ€m Ä‘ối tác lâu daÌ€i.

Hiện nay, EliteTrans Ä‘ã trở thành đối tác thường xuyên của nhiều Ä‘Æ¡n vị, tổ chức, cá nhân trong vaÌ€ ngoaÌ€i nước

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1