Thiết kế logo công ty kho bãi Nam Hà Nội
Thiết kế logo công ty kho bãi Nam Hà Nội

Thiết kế logo công ty kho bãi Nam Hà Nội (3244)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim tham gia việc sáng tác thÆ°Æ¡ng hiệu cho Công ty CP Nam Hà Ná»™i - doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng chủ yếu trong lÄ©nh vá»±c cho thuê nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng.

Ý tưởng thiết kế

Ý tưởng của logo xuất phát từ biểu tượng được thiết kế vá»›i 4 hình vuông, tượng trÆ°ng cho kho bãi hoặc khối hàng, phù hợp vá»›i lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng cho thuê nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng của Nam Hà Ná»™i. Số lượng hình vuông là 4 và màu sắc Ä‘an xen cÅ©ng thể hiện sá»± Ä‘a ngành nghề của Công ty. Biểu tượng được xếp lên cao vá»›i ý nghÄ©a Nam Hà Ná»™i sẽ ngày càng phát triển Ä‘i lên. Phần biểu tượng sá»­ dụng màu cam tạo sá»± kết nối vá»›i phần tên thÆ°Æ¡ng hiệu.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1