Thiết kế logo LMPPI
Thiết kế logo LMPPI

Thiết kế logo LMPPI (3336)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo LMPPI, thuộc Trung tâm giảng dạy kinh tế Fulbright nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục của các nước khu vực sông Mekong. 

Dịch vụ cung cấp

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1