Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo dược phẩm PUMIFA
Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo dược phẩm PUMIFA

Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo dược phẩm PUMIFA (2816)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim thá»±c hiện việc đặt tên thÆ°Æ¡ng hiệu và thiết kế logo cho Công ty CP TM dược phẩm Phú Mỹ.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1