Thiết kế logo Công ty dược phẩm Quốc gia NAFACO
Thiết kế logo Công ty dược phẩm Quốc gia NAFACO

Thiết kế logo Công ty dược phẩm Quốc gia NAFACO (4444)

Tổng quan dự án

Khi tiến hành thiết kế thÆ°Æ¡ng hiệu, khách hàng của chúng tôi – Công ty CP Dược Phẩm Quốc Gia – gặp khó khăn trong việc sá»­ dụng cái tên – vốn là má»™t tên mô tả chung chung và không thể trở thành nhãn hiệu hàng hóa được bảo há»™. Chúng tôi nhận trách nhiệm tái định vị thÆ°Æ¡ng hiệu, thay đổi tên công ty, tên thÆ°Æ¡ng hiệu phù hợp vá»›i chiến lược kinh doanh của khách hàng.

Giải pháp

Chúng tôi thành công trong việc sáng tạo phÆ°Æ¡ng án tên thÆ°Æ¡ng hiệu NAFACO cho Công ty CP DP Quốc Gia. Thành công của dá»± án má»™t mặt giúp khách hàng không phải thay đổi tên thÆ°Æ¡ng mại sẵn có, mặt khác tạo ra má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu hấp dẫn và hiệu quả sá»­ dụng trong truyền thông. 
NAFACO được sáng tạo từ tên công ty trong tiếng Anh – National Pharmacy Corporation, trong Ä‘ó chữ PH được thay thế bằng chữ F vừa ngắn gọn vừa tạo ra sá»± khác biệt Ä‘á»™c Ä‘áo.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1