Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh
Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh (3391)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim thá»±c hiện tÆ° vấn và thiết kế hình ảnh nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i cho Công ty TNHH má»™t thành viên Đóng và sá»­a tàu Hải Minh

Về khách hàng

Công ty TNHH Má»™t thành viên Đóng và sá»­a tàu Hải Minh (còn gọi là Nhà máy X51) thuá»™c Công ty TNHH Má»™t thành viên Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) là Ä‘Æ¡n vị sá»­a chữa, cải hoán, Ä‘óng má»›i thành công nhiều loại tàu quân sá»± có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao, phức tạp...

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1