Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An
Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An (3302)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế, qui chuẩn logo và bá»™ nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu ứng dụng của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An.

Về khách hàng

Sở Khoa học và Công nghệ Long An là cÆ¡ quan chuyên môn thuá»™c UBND tỉnh Long An, có chức năng tham mÆ°u, giúp UBND tỉnh quản lý về khoa học, công nghệ bao gồm: Hoạt Ä‘á»™ng khoa học, coongngheje, phát triển tiềm lá»±c khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, Ä‘o lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân…

Ý tưởng thiết kế

Logo Sở KH và CN tỉnh Long An được tổng hợp từ những ý nghÄ©a chuyên ngành đặc trÆ°ng khác nhau tổng hợp nên logo má»›i này. Vá»›i hình ảnh và màu sắc má»›i mẻ, logo góp phần giúp cho người nhìn có thêm cảm giác tÆ°Æ¡i má»›i, phát triển nhÆ°ng vẫn giữ được những đặc Ä‘iểm đặc trÆ°ng vốn dÄ© của thÆ°Æ¡ng hiệu. 

Dự án cùng hạng mục

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1