Thiết kế thương hiệu

Đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ LOGO, NHÃN HIỆU

Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu là việc doanh nghiệp đăng ký vá»›i các cÆ¡ quan chức năng bảo vệ quyền lợi của mình liên quan đến logo, nhãn hiệu của doanh nghiệp. Qua Ä‘ó, doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu hợp pháp của mình đối vá»›i logo, nhãn hiệu do mình sáng tạo ra. Quyền của người đăng ký được thể hiện ở việc khai thác và hưởng thụ những lợi ích mà logo, nhãn hiệu Ä‘ó mang lại. Ngược lại, doanh nghiệp có quyền yêu cầu cÆ¡ quan chức năng có thẩm quyền xá»­ lý những tổ chức, cá nhân vi phạm logo, nhãn hiệu của mình. Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu là cách để tạo nền tảng pháp lý cho logo, nhãn hiệu.

Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu là má»™t trong những phÆ°Æ¡ng pháp cần thiết đối vá»›i má»—i doanh nghiệp trong việc tìm chá»— đứng hiện nay. Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu sẽ bảo về quyền và lợi ích của doanh nghiệp trong dài hạn, tránh cho thÆ°Æ¡ng hiệu bị xâm phạm.  Các doanh nghiệp cần đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu ngay từ đầu để yên tâm xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu.


LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ LOGO, NHÃN HIỆU


Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu là việc làm cần thiết để bảo vệ thÆ°Æ¡ng hiệu trong lâu dài. Đồng thời qua Ä‘ó cÅ©ng chứng tỏ doanh nghiệp của bạn kinh doanh nghiêm túc, thá»±c sá»± quan tâm đến chất lượng, uy tín thÆ°Æ¡ng hiệu của mình. Những lợi ích mà doanh nghiệp có được khi đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu cụ thể nhÆ° sau:

 • Tạo nền tảng pháp lý để bảo vệ thÆ°Æ¡ng hiệu trong lâu dài: Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu là công việc quan trọng trong xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu. Đây chính là nền tảng quan trọng để logo, nhãn hiệu của bạn được công nhận về mặt pháp lý. Khi Ä‘ó, logo và nhãn hiệu của bạn sẽ được pháp lý bảo vệ, tránh bị xâm hại. Má»™t khi logo, nhãn hiệu của bạn Ä‘ã đăng ký và được pháp luật công nhận, bạn sẽ yên tâm đầu tÆ° xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu mà không lo bị xâm hại.
 • Tăng cường niềm tin của khách hàng đối vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu: Nếu thá»­ so sánh giữa hai thÆ°Æ¡ng hiệu, má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu Ä‘ã được bảo há»™ và má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu chÆ°a được bảo há»™ thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ tin tưởng hÆ¡n và lá»±a chọn thÆ°Æ¡ng hiệu Ä‘ã được công nhận về mặt pháp luật. Sá»± chứng nhận của nhà nÆ°á»›c, cÆ¡ quan chức năng đối vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu dù trên phÆ°Æ¡ng diện nào đều có giá trị củng cố niềm tin của xã há»™i đối vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu.
 • Tránh được những nhầm lẫn tai hại liên quan đến thÆ°Æ¡ng hiệu: Vá»›i sá»± bảo vệ của pháp luật, má»™t khi logo, nhãn hiệu Ä‘ã được đăng ký sẽ tránh được việc các doanh nghiệp khác giả mạo hoặc cố tính sá»­ dụng nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp đăng ký sau mà có sá»± trùng lặp vá»›i nhãn hiệu Ä‘ã được đăng ký sẽ bị từ chối.
 • Kích thích doanh nghiệp đầu tÆ° mạnh mẽ hÆ¡n cho phát triển: Khi nhãn hiệu, logo Ä‘ã được bảo vệ về mặt pháp luật thì bạn hoàn toàn yên tâm để đầu tÆ° cho phát triển thÆ°Æ¡ng hiệu. Các hoạt Ä‘á»™ng quảng bá thÆ°Æ¡ng hiệu, mở rá»™ng mạng lÆ°á»›i sản xuất, phân phối sản phẩm, dịch vụ cÅ©ng trở nên dá»… dàng hÆ¡n do thÆ°Æ¡ng hiệu Ä‘ã được công nhận và không lo lắng vi phạm thÆ°Æ¡ng hiệu khác.

THÔNG TIN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ


Song song vá»›i dịch vụ thiết kế thÆ°Æ¡ng hiệu, Logoart cÅ©ng cung cấp dịch vụ há»— trợ doanh nghiệp đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu. Theo quy định của pháp luật, các chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ há»— trợ doanh nghiệp bảo há»™ logo, nhãn mác dÆ°á»›i 2 hình thức: Đăng ký bản quyền tác giả dÆ°á»›i dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng theo quy định tại Ä‘iểm g khoản 1 Điều 14 Luật SHTT và/ hoặc đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật SHTT.

Đăng ký bảo há»™ logo dÆ°á»›i hình thức đăng ký bản quyền tác giả, lúc này logo được nhìn nhận dÆ°á»›i danh nghÄ©a là má»™t tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối và bố cục. Còn đăng ký bảo há»™ dÆ°á»›i hình thức đăng ký nhãn hiệu thì logo là nhãn hiệu của doanh nghiệp, là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, là má»™t trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LOGOART


Các chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ há»— trợ doanh nghiệp cÅ©ng nhÆ° đại diện doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu. Quy trình thá»±c hiện của chúng tôi sẽ trải qua các bÆ°á»›c nhÆ° sau:

 1. TÆ° vấn trÆ°á»›c khi đăng ký bảo há»™ Ä‘á»™c quyền logo: Logoart sẽ tÆ° vấn miá»…n phí cho khách hàng toàn bá»™ hành lang pháp lý liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng Đăng ký bảo hôÌ£ logo nhÆ°: TÆ° vấn phân loại nhóm (lÄ©nh vá»±c bảo há»™ logo Ä‘ôÌ£c quyêÌ€n) theo bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo phạm vi bảo há»™ rá»™ng, bảo há»™ bao vây, phù hợp vá»›i lÄ©nh vá»±c quý công ty Ä‘ang kinh doanh ...
 2. Kiểm tra, Ä‘ánh giá tính pháp lý: Trên cÆ¡ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sÆ° của chúng tôi sẽ phân tích, Ä‘ánh giá tính hợp pháp, sá»± phù hợp vá»›i yêu cầu thá»±c hiện công việc. Trong trường hợp khách hàng cần luật sÆ° tham gia Ä‘àm phán, gặp mặt trao đổi vá»›i đối tác của khách hàng trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sá»± tham gia theo Ä‘úng yêu cầu ...
 3. Hoàn tất các thủ tục đăng ký nhãn hàng hóa: Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, LogoArt sẽ tiến hành soạn thảo hồ sÆ¡ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho khách hàng, đồng thời đại diện khách hàng lên Cục sở hữu trí tuệ để ná»™p hồ sÆ¡ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho khách hàng. Chúng tôi cÅ©ng sẽ theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệm hình thức, ra công báo, xét nghiệm ná»™i dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.

Bên cạnh Ä‘ó, LogoArt cÅ©ng sẽ thay mặt doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục sở hữu trí tuệ, theo dõi xâm phạm nhãn hiệu và tiến hành lập hồ sÆ¡ tranh tụng khi cần thiết.

LÝ DO NÊN Lá»°A CHỌN DỊCH VỤ CỦA LOGOART


 • Đơn vị chuyên nghiệp, uy tín: LogoArt là Ä‘Æ¡n vị chuyên cung cấp các dịch vụ tÆ° vấn và triển khai xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu. Tên tuổi và uy tín của Logoart Ä‘ã được khẳng định trên thị trường.
 • Kinh nghiệm thá»±c tiá»…n phong phú: Logoart Ä‘ã có hÆ¡n 5.000 khách hàng tin dùng sá»­ dụng dịch vụ. Qua Ä‘ó, Logoart Ä‘ã tích lÅ©y được những kinh nghiệm thá»±c tiá»…n phong phú, đảm bảo há»— trợ khách hàng đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu thành công.
 • Nguồn nhân lá»±c tận tình, tài năng: Đội ngÅ© chuyên viên pháp lý, luật sÆ° của Logoart được Ä‘ào tạo tại những ngôi trường danh tiếng, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Đội ngÅ© luật sÆ°, chuyên gia pháp lý của chúng tôi luôn sẵn sàng há»— trợ các doanh nghiệp bất cứ lúc nào.
 • Hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng riêng biệt: LogoArt sẽ luôn giữ mối liên hệ vá»›i khách hàng thường xuyên để đảm bảo cung cấp tÆ° vấn kịp thời cho khách hàng. Hệ thống phần mềm riêng biệt chỉ Logoart có đảm bảo mang lại sá»± thuận tiện, và giao tiếp nhanh chóng, hiệu quả giữa Logoart và khách hàng.

 

Đăng ký bảo há»™ logo, nhãn hiệu để yên tâm xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu lâu dài, bền vững !

Để nhận được thông tin và tư vấn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Email: info@saokim.com.vn hoặc số hotline: 0964.699.499.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chọn nơi làm việc  

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1