Thiết kế thương hiệu

Đặt Tên Công Ty

ĐẶT TÊN CÔNG TY - LOGOART

Đặt tên công ty hay doanh nghiệp chính là yếu tố đầu tiên và tiên quyết cần có đối vá»›i má»™t doanh nghiệp khi bắt đầu tiến trình thành lập. Chính bởi vậy ngay từ những bÆ°á»›c đầu khi chuẩn bị xây dá»±ng và cho ra mắt má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu thì chủ doanh nghiệp phải nghÄ© ngay đến là đặt tên thÆ°Æ¡ng hiệu. Tên ThÆ°Æ¡ng hiệu không chỉ là tên gọi hoặc chỉ để phục vụ cho việc đăng ký giấy tờ mà còn là yếu tố đầu tiên, nền tảng cho các hoạt Ä‘á»™ng truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu sau này. Do Ä‘ó, đặt tên doanh nghiệp không chỉ cho nhu cầu trÆ°á»›c mắt còn cho nhu cầu lâu dài.

Vá»›i má»™t vai trò quan trọng nhÆ° vậy nên việc đặt tên doanh nghiệp cần phải được tiến hành má»™t cách chuyên nghiệp, xem xét kỹ lưỡng.

Việc đặt tên doanh nghiệp phải đảm bảo được những tiêu chuẩn về xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu nhÆ°: dá»… nhá»›, dá»… nhận biết, gây được sá»± quan tâm, khÆ¡i dậy sá»± thích thú…Tên doanh nghiệp sẽ tồn tại cùng vá»›i quá trình hoạt Ä‘á»™ng của doanh nghiệp, CÅ©ng nhÆ° xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu về sau.

LỢI ÍCH CỦA ĐẶT TÊN CÔNG TY


Đặt tên Công Ty là má»™t công việc khó khăn khiến không ít người lúng túng. Trong bối cảnh ngày nay vá»›i hàng triệu doanh nghiệp trên thị trường, đặt tên làm sao để không trùng vá»›i những doanh nghiệp Ä‘ang tồn tại, để tên doanh nghiệp nổi bật, dá»… nhá»›. Đó là lý do để các doanh nghiệp tìm đến các chuyên gia đặt tên thÆ°Æ¡ng hiệu.

Sá»­ dụng dịch vụ Đặt tên Công Ty của LogoArt Khách hàng nhận được:

 • LogoArt cam kết mang đến cho bạn tên doanh nghiệp hấp dẫn, nổi bật, đảm bảo các yếu tố xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu lâu dài.
 • Chúng tôi có nhiều lá»±a chọn để đặt tên công ty của bạn, để bạn có thể thoải mái lá»±a chọn phÆ°Æ¡ng án Æ°ng ý nhất.
 • Tên doanh nghiệp của bạn được đảm bảo về việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký bảo há»™ nhãn hiệu hàng hóa.
 • Xây dá»±ng câu chuyện thÆ°Æ¡ng hiệu hấp dẫn xung quanh tên doanh nghiệp. Giúp đối tác, khách hàng có cảm tình vá»›i công ty; nhân viên yêu mến và gắn bó vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu.
 • Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© chuyên gia dày dạn kinh nghiệm sẵn sàng giúp đỡ bạn nhanh chóng lá»±a chọn được tên Æ°ng ý.
 • Vá»›i việc sá»­ dụng dịch đặt tên doanh nghiệp của Logoart, bạn có thể yên tâm đầu tÆ° xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu lâu dài mà không phải lo lắng phải thay đổi lại trong tÆ°Æ¡ng lai.

THÔNG TIN DỊCH VỤ ĐẶT TÊN CÔNG TY


Bất cứ khi nào bạn muốn thành lập doanh nghiệp và Ä‘ang xem xét đặt tên doanh nghiệp sao cho thật hấp dẫn, khác biệt và có thể mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ thì có thể sá»­ dụng dịch vụ đặt tên doanh nghiệp của LogoArt.

Gói dịch vụ đặt tên công ty, bạn sẽ nhận được bản phân tích thị trường ngành hàng, bản thuyết minh ý nghÄ©a của tên doanh nghiệp. Má»—i lần đề xuất phÆ°Æ¡ng án, chúng tôi sẽ gá»­i cho bạn 5 tên để bạn lá»±a chọn và không giá»›i hạn hiệu chỉnh phÆ°Æ¡ng án. Tên doanh nghiệp của bạn cÅ©ng được đảm bảo đăng ký tên doanh nghiệp và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Má»™t bá»™ tên công ty hoàn chỉnh bao gồm: tên thÆ°Æ¡ng mại, tên viết tắt và tên thÆ°Æ¡ng hiệu.

QUY TRÌNH ĐẶT TÊN CÔNG TY - LOGOART


Đặt Tên Công Ty được chúng tôi thá»±c hiện vá»›i má»™t quy trình chuyên nghiệp nhằm đặt được tên doanh nghiệp hay, Ä‘á»™c Ä‘áo và khác biệt. Tên doanh nghiệp được Logoart thá»±c hiện dá»±a trên thá»±c trạng của thị trường ngành hàng cÅ©ng nhÆ° nhu cầu của chủ sở hữu.

Quy trình triển khai:

- Phân tích thị trường nguồn hàng: Công việc được bắt đầu bằng những nghiên cứu, phân tích thị trường ngành hàng. Qua Ä‘ó thấu hiểu được thá»±c trạng cạnh tranh của thị trường, những Æ°u Ä‘iểm và hạn chế của các tên doanh nghiệp hiện có. Từ Ä‘ó đề xuất vị thế cạnh cho doanh nghiệp.

 - Xác lập định hÆ°á»›ng sáng tạo: Thông qua các câu hỏi được định hÆ°á»›ng trÆ°á»›c, sẽ giúp chúng tôi nắm bắt từng yêu cầu cụ thể nhất của dá»± án đặt tên thÆ°Æ¡ng hiệu. Cùng vá»›i những kiến thức về thá»±c trạng thị trường cho phép chúng tôi xác lập định hÆ°á»›ng sáng tạo tên doanh nghiệp.

- Sáng tác và thuyết minh phÆ°Æ¡ng án: Sau khi Ä‘ã có đầy đủ dữ liệu, các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành sáng tạo tên doanh nghiệp. Đội ngÅ© chuyên gia của chúng tôi, bao gồm các chuyên viên tÆ° vấn chiến lược thÆ°Æ¡ng hiệu và copywriter sẽ cùng làm việc để Ä‘Æ°a ra các phÆ°Æ¡ng án tên thÆ°Æ¡ng hiệu phù hợp. Từ Ä‘ó khách hàng sẽ lá»±a chọn được phÆ°Æ¡ng án tối Æ°u nhất.

- Kiểm tra khả năng đăng ký bảo há»™ thÆ°Æ¡ng hiệu: Ở bÆ°á»›c này, chúng tôi tiến hành kiểm tra khả năng bảo há»™ nhãn hiệu hàng hóa vá»›i nhóm luật sÆ° tÆ° vấn để đảm bảo khả năng bảo há»™ nhãn hiệu ở mức cao nhất.

- Kiểm tra mức khả năng ứng dụng thá»±c tế của tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp được kiểm tra trên nhiều phÆ°Æ¡ng diện nhÆ° khả năng ứng dụng thá»±c tiá»…n, tính tÆ°Æ¡ng tác, khả năng hiển thị trong văn bản, trong thiết kế, in ấn…. Mục Ä‘ích là để tên doanh nghiệp trở thành má»™t tài sản và tồn tại bền vững cùng vá»›i doanh nghiệp.

LÝ DO KHÁCH HÀNG NÊN Lá»°A CHỌN LOGOART


Là má»™t Ä‘Æ¡n vị xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu chuyên nghiệp, LogoArt luôn đặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ lên hàng đầu. Tiêu chí của Logoart là luôn lắng nghe để thấu hiểu khách hàng. Vá»›i tất cả các lý do sau! bạn nên đặt niềm tin của mình ở LogoArt cho dịch vụ Đặt tên công ty của mình.

 • Logoart là má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu Ä‘ã được khẳng định vá»›i việc thá»±c hiện hÆ¡n 8.000 dá»± án và 5.000 khách hàng tin tưởng sá»­ dụng dịch vụ.
 • Logoart luôn mang đến chất lượng sản phẩm vượt trá»™i. Hàng ngàn khách hàng Ä‘ã rất hài lòng và Ä‘ánh giá cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
 • Chúng tôi sở hữu Ä‘á»™i ngÅ© nhân sá»± tài năng, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm thá»±c tiá»…n. Chúng tôi cam kết khách hàng sẽ luôn được hài lòng 100%.
 • Logoart không chỉ mang đến tên doanh nghiệp hay, ấn tượng mà còn đảm bảo ứng dụng hiệu quả trong thá»±c tiá»…n, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.
 • Chúng tôi duy trì mức giá cạnh tranh so vá»›i chất lượng dịch vụ của mình. Chúng tôi luôn có thể Ä‘áp ứng nhu cầu gấp gáp về mặt thời gian và đảm bảo thá»±c hiện công việc nhanh nhất trong ngành.

Dịch vụ Đặt tên công ty chuyên nghiệp của LogoArt mang đến cho bạn giải pháp toàn diện để sở hữu má»™t tên công ty hấp dẫn, hiệu quả, mang đến năng lượng cho các chÆ°Æ¡ng trình truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu. Đơn giản hÆ¡n, chúng tôi giúp bạn an tâm khởi nghiệp và chỉ tập trung vào các vấn đề kinh doanh.

THAM KHẢO MỘT VÀI MẪU TÊN CÔNG TY

Để nhận được thông tin và tư vấn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Email: info@saokim.com.vn hoặc số hotline: 0964.699.499.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chọn nơi làm việc  

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1