Thiết kế thương hiệu

Tư vấn xây dựng thương hiệu

TƯ VẤN XÂY Dá»°NG THƯƠNG HIỆU - LOGOART

Đối vá»›i má»—i Doanh nghiệp ThÆ°Æ¡ng hiệu chính là hình ảnh, là thông Ä‘iệp mạnh mẽ nhất được gá»­i tá»›i người khách hàng và đối tác, chính bởi vậy yêu cầu đầu tiên đối vá»›i má»—i doanh nghiệp Ä‘ó chính là xây dá»±ng má»™t hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu: Mạnh mẽ, Chuyên nghiệp, Uy tín. NhÆ°ng không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cÅ©ng biết cách Xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu Ä‘úng và hiệu quả. Do Ä‘ó, Việc đầu tiên cần làm vá»›i má»—i doanh nghiệp chính là lá»±a chọn má»™t Ä‘Æ¡n vị cung cấp dịch vụ TÆ° vấn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu uy tín để nghiên cứu và xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của mình má»™t cách bài bản và chuyên nghiệp.

LogoArt cung cấp giải pháp TÆ° vấn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu má»™t cách chuyên nghiệp và bài bản vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi không chỉ Ä‘Æ°a ra những giải pháp kịp thời mà còn gợi mở và định hÆ°á»›ng phát triển thÆ°Æ¡ng hiệu lành mạnh, hiệu quả và lâu dài.

Dịch vụ tÆ° vấn thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt không chỉ Ä‘i theo hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp trong má»™t thời gian ngắn mà chúng tôi cung cấp giải pháp Ä‘ó má»™t cách thường xuyên, lâu dài và bền vững, là đối tác đồng hành thường xuyên vá»›i doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của mình sau này.

LÝ DO CẦN XÂY Dá»°NG THƯƠNG HIỆU


Không phải ai cÅ©ng có thể hiểu hết được các vấn đề về Xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu. Do Ä‘ó, tÆ° vấn từ các chuyên gia xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu là rất cần thiết. Sá»­ dụng dịch vụ tÆ° vấn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt sẽ mang lại cho Doanh nghiệpN những lợi ích sau:

Tăng năng lực cạnh tranh

 • Thu hút và lôi cuốn khách hàng;
 • Tạo ná»™i lá»±c cho nhân viên;
 • Tạo sá»± tin tưởng và đồng lòng cổ Ä‘ông;
 • Tạo hấp lá»±c vá»›i các đối tác.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh

 • Bán được nhiều sản phẩm, dịch vụ hÆ¡n;
 • Bán vá»›i giá cao hÆ¡n;
 • Tăng lòng trung thành của khách hàng đối vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu;
 • Dá»… dàng vượt qua các rủi ro phát sinh trong kinh doanh.

Dịch vụ tÆ° vấn thÆ°Æ¡ng hiệu chính là giải pháp tối Æ°u để doanh nghiệp xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu thành công. Doanh nghiệp sẽ được há»— trợ tÆ° vấn và đồng hành trong quá trình xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu

THÔNG TIN DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY Dá»°NG THƯƠNG HIỆU


Xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu là má»™t công việc khó khăn, Ä‘òi hỏi phải có người thá»±c sá»± am hiểu về xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu thá»±c hiện để đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất. Khi doanh nghiệp của bạn Ä‘ã và Ä‘ang gặp phải các trường hợp sau Ä‘ây, chính là thời Ä‘iểm doanh nghiệp của bạn cần định hình lại thÆ°Æ¡ng hiệu của mình!

 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp muốn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp muốn tái định vị thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp muốn làm má»›i thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp muốn mở rá»™ng thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp muốn nghiên cứu Ä‘ánh giá thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp ra mắt sản phẩm má»›i
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp làm truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Thời Ä‘iểm doanh nghiệp muốn xây dá»±ng quy chế thÆ°Æ¡ng hiệu

Để Ä‘Æ°a ra những khuyến nghị hữu ích, thiết thá»±c nhằm xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu thành công, các chuyên gia của LogoArt sẽ tiến hành triển khai các bÆ°á»›c công việc:

 1. Nghiên cứu, phân tích và Ä‘ánh giá thị trường
 2. Nghiên cứu, phân tích giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
 3. Đưa ra khuyến nghị về xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu
 4. Đề xuất định hÆ°á»›ng xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu

 QUY TRÌNH XÂY Dá»°NG THƯƠNG HIỆU


Đối vá»›i má»™t doanh nghiệp, nghiên cứu và phân tích là bÆ°á»›c khởi đầu quan trọng để xây dá»±ng và phát triển má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu. Tiếp theo Ä‘ó là các bÆ°á»›c triển khai cụ thể xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu. Quy trình tÆ° vấn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của Logoart mang đến giải pháp xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu toàn diện cho doanh nghiệp, bao gồm:

Giai đoạn

Công việc thá»±c hiện

Nghiên cứu hiện trạng & Xác lập tiêu chí

Mục tiêu: Giúp xác định hiện trạng xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp, đặt ra Ä‘ích đến của quá trình xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu.

Công việc triển khai:
-          Nghiên cứu ná»™i bá»™

 • Trao đổi vá»›i lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu tài liệu marketing
 • Xem xét định hÆ°á»›ng kinh doanh

-          Nghiên cứu thị trường

 • Tiếp xúc khách hàng
 • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích ngành

Kết quả cung cấp:

-          Báo cáo Ä‘ánh giá hiện trạng thÆ°Æ¡ng hiệu

-          Xây dá»±ng tầm nhìn thÆ°Æ¡ng hiệu ( tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, giá trị cốt lõi, bản định vị thÆ°Æ¡ng hiệu …).

-          Bảng tiêu chí các yếu tố nền tảng của thÆ°Æ¡ng hiệu ( thông Ä‘iệp hình ảnh, thông Ä‘iệp ngôn ngữ, định hÆ°á»›ng sáng tạo tên, logo, hệ thống nhận diện … )

Sáng tạo thÆ°Æ¡ng hiệu 

Mục tiêu:
- Xây dá»±ng hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu đồng bá»™ và nhất quán vá»›i các tiêu chí Ä‘ã được xác định trong giai Ä‘oạn trên.

Công việc triển khai:
-  Liệt kê trong phần III của tài liệu.Kết quả cung cấp:
-  Hồ sÆ¡ quản trị nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu (Brand Guidelines)

Giải pháp truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu Mục tiêu:
- Giá»›i thiệu bản sắc thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i tá»›i công chúng mục tiêu.Công việc triển khai: - Lập kế hoạch truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Xác định đối tượng truyền thông
 • Xác định thông Ä‘iệp truyền thông
 • Thời Ä‘iểm truyền thông
 • Lá»±a chọn phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông
 • Dá»± tính chi phí
 • Kế hoạch hành Ä‘á»™ng

Kết quả cung cấp:
-  Bản kế hoạch truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu.

Đồng hành cùng thÆ°Æ¡ng hiệu

Mục tiêu:Giúp doanh nghiệp quản trị thÆ°Æ¡ng hiệu má»™t cách nhất quán và hiệu quả.

Công việc triển khai: 
- TÆ° vấn thường xuyên về quản trị thÆ°Æ¡ng hiệu
-  Äào tạo quản trị thÆ°Æ¡ng hiệu
-  Quản lý các hoạt Ä‘á»™ng quảng bá thÆ°Æ¡ng hiệu (sá»± kiện, in ấn, sản xuất vật phẩm quảng cáo …)

Kết quả cung cấp:
- Thá»±c hiện các hoạt Ä‘á»™ng hoặc chiến dịch theo yêu cầu cụ thể.

Giải pháp xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu cho doanh nghiệp/ sản phẩm của LogoArt

LÝ DO KHÁCH HÀNG NÊN Lá»°A CHỌN LOGOART


Vá»›i năng lá»±c và kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin rằng sẽ mang lại giải pháp toàn diện và là người bạn đồng hành Ä‘áng tin cậy trong xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của các doanh nghiệp. DÆ°á»›i Ä‘ây là lý do bạn nên lá»±a chọn dịch vụ tÆ° vấn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt:

 • Có quy trình xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu khoa học, mang đến giải pháp toàn diện để doanh nghiệp xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu thành công
 • Đội ngÅ© chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thá»±c tiá»…n vá»›i hàng ngàn dá»± án Ä‘ã thá»±c hiện.
 • Chúng tôi luôn không ngừng sáng tạo, mang đến những giải pháp thiết thá»±c, cam kết khách hàng hài lòng 100%.
 • LogoArt là Ä‘Æ¡n vị tÆ° vấn xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu vá»›i hÆ¡n 10 năm kinh nghiệm, vá»›i hÆ¡n 8000 khách hàng Ä‘ã tin tưởng sá»­ dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng riêng
 • LogoArt cam kết đồng hành vá»›i doanh nghiệp xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu thành công

Xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu là má»™t quá trình biến má»™t tổ chức, sản phẩm, dịch vụ trở nên nổi tiếng hÆ¡n, được nhiều khách hàng biết đến hÆ¡n, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng. LogoArt sẵn sàng đồng hành cùng vá»›i doanh nghiệp để xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu thành công.

 

Vá»›i má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu mạnh thì việc được triển khai bài bản từ ban đầu chính là sá»± lá»±a chọn Ä‘úng đắn nhất!

Hãy gá»­i yêu cầu tÆ° vấn dịch vụ tá»›i chúng tôi theo Form dÆ°á»›i Ä‘ây.

Để nhận được thông tin và tư vấn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Email: info@saokim.com.vn hoặc số hotline: 0964.699.499.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chọn nơi làm việc  

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1