Thiết kế thương hiệu

Tư vấn truyền thông thương hiệu

TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU - LOGOART

Truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu là má»™t phần không thể thiếu trong quá trình xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu mạnh. Đây là quá trình há»— trợ đắc lá»±c Giúp cho Doanh nghiệp quảng bá thÆ°Æ¡ng hiệu đến gần hÆ¡n vá»›i Người tiêu dùng và khách hàng, bên cạnh Ä‘ó thì giá trị thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp cÅ©ng được nâng tầm và lan tỏa rá»™ng rãi hÆ¡n. Điều Ä‘ó đồng nghÄ©a vá»›i việc thÆ°Æ¡ng hiệu sẽ được người tiêu dùng tiếp nhận và nhận biết đến trong tÆ°Æ¡ng lai.

Dịch vụ tÆ° vấn truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt mang đến cho khách hàng những giải pháp về truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu, làm sao để thÆ°Æ¡ng hiệu trở nên hiệu quả hÆ¡n. Chúng tôi tạo ra những thông Ä‘iệp sáng tạo, những ý tưởng tiếp thị, quảng cáo Ä‘á»™c Ä‘áo và triển khai những ý tưởng Ä‘ó vá»›i thá»±c tiá»…n. Chúng tôi cÅ©ng sẽ giúp các doanh nghiệp lá»±a chọn các phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu phù hợp vá»›i vá»›i mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất.

Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© chuyên gia tài năng và giàu kinh nghiệm, LogoArt sẽ há»— trợ tích cá»±c các doanh nghiệp trong việc lan truyền thÆ°Æ¡ng hiệu đến vá»›i Ä‘ông đảo khách hàng. Để thÆ°Æ¡ng hiệu của bạn được nhiều người biết đến hÆ¡n.

DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MANG LẠI ĐIỀU GÌ?


 Khi Ä‘ã xây dá»±ng được hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu, bạn đừng đợi khách hàng tìm đến vá»›i mình mà hãy truyền thông hình ảnh của doanh nghiệp đến vá»›i khách hàng. Hãy cho khách hàng thấy thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp uy tín và Ä‘áng tin cậy nhÆ° thế nào. DÆ°á»›i Ä‘ây là những lợi ích to lá»›n mà dịch vụ tÆ° vấn truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu mang lại cho bạn:

 • Xác lập rõ ràng mục tiêu và các tiêu chí truyền thông

 • Xác lập rõ ràng đối tượng, thông Ä‘iệp, thời Ä‘iểm và phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông phù hợp

 • Xây dá»±ng má»™t kế hoạch truyền thông sáng tạo và chuyên nghiệp

 • Tạo sá»± đồng bá»™ và nhất quán trong các ná»— lá»±c truyền thông tiếp thị

 • Tiết kiệm chi phí do sá»­ dụng hiệu quả các kênh truyền thông và dịch vụ trọn gói

THÔNG TIN DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU


Dịch vụ tÆ° vấn truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt bao gồm các hoạt Ä‘á»™ng tÆ° vấn chiến lược và há»— trợ triển khai trong thá»±c tiá»…n. Truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu là má»™t quá trình vá»›i nhiều công Ä‘oạn được thá»±c hiện liên tiếp.

Dịch vụ tÆ° vấn truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt mang đến cho khách hàng giải pháp toàn diện để truyền tải hiệu quả thÆ°Æ¡ng hiệu đến vá»›i các đối tượng khách hàng mục tiêu. Cụ, chúng tôi thá»±c hiện các công việc nhÆ° sau:

 • Nghiên cứu Ä‘ánh giá hiện trạng thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp

 • TÆ° vấn xây dá»±ng chiến lược kiến trúc thÆ°Æ¡ng hiệu hiệu quả, bền vững

 • Xây dá»±ng nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cho thÆ°Æ¡ng hiệu

 • Xây dá»±ng chiến lược truyền thông cho thÆ°Æ¡ng hiệu

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CỦA LOGOART


LogoArt có 1 quy trình tÆ° vấn truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu khoa học nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất. Các bÆ°á»›c triển khai cụ thể nhÆ° sau:

- Nghiên cứu và phân tích: Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, Ä‘ánh giá thá»±c trạng thÆ°Æ¡ng hiệu, khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu là cÆ¡ sở cho định hÆ°á»›ng chiến lược truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu.

- Đề xuất chiến lược thÆ°Æ¡ng hiệu: Các chuyên gia sẽ Ä‘Æ°a ra các đề xuất chiến lược thÆ°Æ¡ng hiệu, bao gồm: kiến trúc thÆ°Æ¡ng hiệu, định vị thÆ°Æ¡ng hiệu, nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu.

- Thiết kế bá»™ nhận diện cốt lõi: Đây là bÆ°á»›c triển khai cụ thể chiến lược thÆ°Æ¡ng hiệu được đề xuất. Các chuyên gia của chúng tôi sáng tạo những yếu tố nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cốt lõi gồm: tên thÆ°Æ¡ng hiệu, logo, slogan, màu sắc và chỉ dẫn nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu.

- Hoàn thiện ứng dụng nhận diện: Hệ thống nhận diện sẽ được phát triển mở rá»™ng hÆ¡n nhằm Ä‘áp ứng yêu cầu Ä‘a dạng trong truyền thông. Hệ thống nhận diện được xây dá»±ng đồng bá»™, nhất quán.

- Đề xuất chiến lược truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i: LogoArt xây dá»±ng chiến lược truyền thông cho thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i, tạo nền tảng phát triển thÆ°Æ¡ng hiệu mạnh mẽ trong tÆ°Æ¡ng lai.

VÌ SAO NÊN Lá»°A CHỌN DỊCH VỤ CỦA LOGOART?


LogoArt là thÆ°Æ¡ng hiệu Ä‘ã được khẳng định trong cung cấp dịch vụ truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu. Đã có hàng ngàn doanh nghiệp Ä‘ã được chúng tôi truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu thành công, mang lại lợi ích thiết thá»±c cho doanh nghiệp. DÆ°á»›i Ä‘ây là má»™t số lý do vì sao bạn nên chọn dịch vụ tÆ° vấn truyền thông của LogoArt:

 • Uy tin Ä‘ã được khẳng định vá»›i hàng ngàn khách hàng Ä‘ã tin tưởng sá»­ dụng
 • Chất lượng dịch vụ vượt trá»™i vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
 • Các giải pháp có tính thá»±c tiá»…n cao, đảm bảo triển khai hiệu quả trong thá»±c tiá»…n
 • Có Ä‘á»™i ngÅ© thiết kế tài năng, há»— trợ tích cá»±c cho quá trình thá»±c hiện truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu
 • Đội ngÅ© nhân viên nhiệt tình, chu Ä‘áo, cam kết khách hàng 100% hài lòng

Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© chuyên gia giàu kinh nghiệm và má»™t quy trình thá»±c hiện khoa học hiệu quả, LogoArt Ä‘ã thá»±c sá»± Ä‘em lại thành công cho nhiều thÆ°Æ¡ng hiệu. Chúng tôi tin rằng vá»›i năng lá»±c và kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp truyền thông thÆ°Æ¡ng hiệu thành công, mang thÆ°Æ¡ng hiệu của bạn đến gần hÆ¡n vá»›i khách hàng mục tiêu.

Để nhận được thông tin và tư vấn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Email: info@saokim.com.vn hoặc số hotline: 0964.699.499.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chọn nơi làm việc  

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1