Thiết kế thương hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU - LOGOART

Nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thÆ°Æ¡ng hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dá»±ng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng. Thiết kế nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu là việc thiết kế và sáng tạo những yếu tố hữu hình của thÆ°Æ¡ng hiệu. Thông qua các yếu tố này giúp phân biệt các thÆ°Æ¡ng hiệu vá»›i nhau.

Hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu là sá»± diá»…n đạt bản sắc của công ty thông qua các thông Ä‘iệp về hình ảnh, ngôn ngữ, màu sắc, cách thức truyền thông… má»™t cách đồng bá»™, nhất quán. Thiết kế nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu mang đến sá»± khác biệt, Ä‘á»™c Ä‘áo và nổi bật cho má»—i doanh nghiệp. Qua Ä‘ó, thÆ°Æ¡ng hiệu dá»… dàng thu hút được sá»± chú của khách hàng, dá»… được ghi nhá»› hÆ¡n. Không chỉ là các dấu hiệu nhận biết phân biệt giữa các thÆ°Æ¡ng hiệu, hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu còn tác Ä‘á»™ng đến nhận thức, tạo ấn tượng mạnh mẽ về thÆ°Æ¡ng hiệu và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng.

LỢI ÍCH THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MANG LẠI


Má»™t hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu sản phẩm được sá»­ dụng đồng bá»™, nhất quán tại mọi Ä‘iểm chạm thÆ°Æ¡ng hiệu sẽ giúp tăng cường hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu đối vá»›i khách hàng. Qua Ä‘ó, hình ảnh doanh nghiệp được Ä‘ánh giá cao trong mắt khách hàng. Người tiêu dùng cÅ©ng tin tưởng hÆ¡n vào thÆ°Æ¡ng hiệu và dá»… dàng Ä‘Æ°a ra các quyết định mua sắm.

Lợi ích cụ thể từ việc thiết kế nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu mang lại:

  • Vá»›i má»™t hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu chuyên nghiệp, chỉn chu giúp chứng minh bạn thá»±c sá»± làm kinh doanh chuyên nghiệp. Những gì bạn thể hiện ra bên ngoài cho thấy bạn thá»±c sá»± đầu tÆ° nghiêm túc cho công việc của mình.
  • Nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu là bá»™ mặt của doanh nghiệp. Má»™t hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu chuyên nghiệp giúp tăng cường sá»± tin tưởng của đối tác, khách hàng và nhà đầu tÆ°. Khách hàng má»›i cÅ©ng dá»… bị thu hút hÆ¡n bởi hệ thống nhận diện chuyên nghiệp, Ä‘á»™c Ä‘áo.
  • Hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu chuyên nghiệp tạo ra sá»± khác biệt cho doanh nghiệp của bạn vá»›i đối thủ và nổi bật trong ngành của bạn. Qua Ä‘ó, giúp cho thÆ°Æ¡ng hiệu của bạn dá»… dàng được ghi nhá»› hÆ¡n.
  • Hệ thống nhận diện cÅ©ng giúp nâng tầm quy mô doanh nghiệp của bạn, giúp doanh nghiệp của bạn có vẻ “to lá»›n hÆ¡n” so vá»›i thá»±c tế.
  • Vá»›i những giá trị mà hệ thống nhận diện mang lại, thÆ°Æ¡ng hiệu của bạn dá»… thu hút được nhà đầu tÆ° hÆ¡n hoặc dá»… dàng chuyển nhượng.

THÔNG TIN DỊCH VỤ THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU


Hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu sản phẩm được thiết kế chuyên nghiệp, đẹp mắt, khác biệt và được sá»­ dụng đồng bá»™, nhất quán tại mọi Ä‘iểm tiếp xúc sẽ giúp tăng khả năng ghi nhá»› của khách hàng về thÆ°Æ¡ng hiệu và chiếm lÄ©nh vị trí trong tâm trí khách hàng.

Tại Logoart, chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện để khách hàng xây dá»±ng hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu thành công. Các nhóm giải pháp bao gồm: nhận diện cốt lõi, bá»™ nhận diện văn phòng, ấn phẩm marketing, nhận diện sản phẩm, nhận diện tại Ä‘iểm bán, nhận diện trên internet, nhận diện môi trường, và nhận diện văn phòng.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CỦA LOGOART


Logoart có quy trình thiết kế chuyên nghiệp, khoa học nhằm đảm bảo thiết kế được nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu phù hợp vá»›i định hÆ°á»›ng hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu của doanh nghiệp.

Quy trình thiết kế nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu của Logoart:

1. Xây dá»±ng định hÆ°á»›ng sáng tạo tổng thể: LogoArt nắm bắt yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Từ Ä‘ó Ä‘Æ°a ra phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng sáng tạo hợp lý kèm theo chi tiết các hạng mục công việc, thời gian, cách thức tiến hành rõ ràng.

2. Tìm hiểu thá»±c trạng doanh nghiệp: Sau khi Ä‘ã có bản định hÆ°á»›ng thiết kế, LogoArt sẽ tìm hiểu, nghiên cứu thá»±c trạng sản phẩm của doanh nghiệp và thống nhất vá»›i doanh nghiệp nhằm đảm bảo những thông tin trong bản định hÆ°á»›ng sáng tạo chính xác, thiết thá»±c và hữu ích nhất.

3. Nghiên cứu thÆ°Æ¡ng hiệu cùng ngành: Bên cạnh Ä‘ó, LogoArt cÅ©ng sẽ tìm hiểu thị trường cùng ngành. Đây là cÆ¡ sở để xác định Ä‘iểm khác biệt cho sản phẩm của doanh nghiệp, tránh sá»± trùng lặp vá»›i các sản phẩm khác.

4. Phác thảo ý tưởng thiết kế: Sau khi Ä‘ã có đầy đủ thông tin làm cÆ¡ sở cho thiết kế, LogoArt sẽ tiến hành phác thảo thiết kế và cung cấp 4 – 5 phÆ°Æ¡ng án thiết kế má»—i lần gá»­i cho khách hàng lá»±a chọn. Không giá»›i hạn số lần gá»­i trong quá trình thiết kế sáng tạo.

5. Thuyết trình ý tưởng thiết kế: Đội ngÅ© sáng tạo tại LogoArt sẽ thuyết minh các ý tưởng được gá»­i gắm trong từng mẫu thiết kế, giúp bạn hiểu hÆ¡n thông Ä‘iệp được lồng ghép cÅ©ng nhÆ° ý nghÄ©a trong từng hình ảnh thiết kế.

6. Lập cẩm nang thiết kế logo: Cuối cùng, LogoArt sẽ xây dá»±ng cuốn cẩm nang hÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng hệ thống nhận diện sản phẩm vá»›i mục tiêu giúp doanh nghiệp ứng dụng hệ thống nhận diện sản phẩm trong mọi hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh, truyền thông má»™t cách nhất quán, hiệu quả.

LÝ DO NÊN Lá»°A CHỌN LOGOART


Vá»›i hÆ¡n 10 năm kinh nghiệm cùng hàng ngàn dá»± án Ä‘ã hoàn thành, Logoart là địa chỉ tin cậy để bạn gá»­i gắm niềm tin. Chúng tôi cam kết há»— trợ bạn thiết kế được bá»™ nhận diện sản phẩm Æ°ng ý, Ä‘áp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn.

Đây là những lý do khó cưỡng để bạn thiết kế nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu sản phẩm tại LogoArt:

  • LogoArt cam kết mang đến cho bạn những mẫu thiết kế ấn tượng, nổi bật, hợp xu hÆ°á»›ng, phản ánh rõ nét thÆ°Æ¡ng hiệu của bạn.
  • Hồ sÆ¡ thiết kế đầy đủ, các file ảnh chất lượng cao, được lÆ°u trữ trên hệ thống server riêng của công ty 10 năm và cung cấp cho bạn bất cứ khi nào bạn cần.
  • Xây dá»±ng cẩm nang hÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng chi tiết, đầy đủ và hiệu quả.
  • Các doanh nghiệp có toàn quyền sá»­ dụng các mẫu thiết kế mà Logoart cung cấp.
  • Bên cạnh Ä‘ó, các doanh nghiệp được tÆ° vấn về xây dá»±ng và phát triển thÆ°Æ¡ng hiệu từ các chuyên gia thÆ°Æ¡ng hiệu của LogoArt.

Để má»—i sản phẩm được sáng tạo ra là má»™t kênh đầu tÆ° nhiều lợi nhuận, hãy liên hệ ngay vá»›i chúng tôi để được tÆ° vấn và triển khai xây dá»±ng bá»™ nhận diện sản phẩm má»™t cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. LogoArt luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu chuyên nghiệp.

 

MỘT VÀI MẪU NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Để nhận được thông tin và tư vấn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Email: info@saokim.com.vn hoặc số hotline: 0964.699.499.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chọn nơi làm việc  

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1